Science of Life Wellbeing Plan

Mijn naam is Anita Ishwardat en ik ben oprichter en Ayurvedic Practitioner van het Science of Life Institute. In 2011 ben ik afgestudeerd aan de European Institute of Scientific Research on Ayurveda en rondde mijn vierjarige beroepsopleiding Ayurvedische geneeskunde af met een scriptie over borstkanker. Mijn studie heb ik in Nederland en deels in India gevolgd. De afstudeerstage heb ik gedaan in Noord-India in een Ayurvedische kliniek genaamd Prakash Deep Institute of Ayurvedic Sciences. Mijn missie is héél duidelijk: de wetenschap Ayurveda voor iedereen begrijpelijk en toepasbaar maken. Wellbeing for everyone!

Onderzoek en ontwikkeling

Bij de ontwikkeling van het Science of Life Wellbeing plan ging een vijfjarige praktijkonderzoek hieraan vooraf. In 2012 ben ik met dit onderzoek gestart, waarbij vanuit diverse invalshoeken het welzijn van elke cliënt en/of deelnemer werd geanalyseerd. Door het afnemen van consulten en therapeutische behandelingen heb ik kunnen inventariseren welke welzijnsproblemen er precies zijn. Daarbij werden met het organiseren van lezingen, gezondheidscursussen, kookworkshops en lessen in zingeving, de wensen en behoeften besproken. Uit alle delen van Nederland was er belangstelling voor een dergelijke aanpak.

De afgelopen 2 jaar heb ik me intensief verdiept in de gezondheidszorg in Nederland. Door het bijwonen van congressen en in gesprek te gaan met artsen, medische specialisten en onderzoekers, heb ik goed in kaart kunnen brengen hoe de complexe welzijnsproblemen aan te gaan pakken. Maar bovenal hoe we het individu kunnen motiveren om de regie weer in eigen handen te nemen.

Conclusie onderzoek

Uit dit praktijkonderzoek kan ik concluderen, dat mensen ondersteuning nodig hebben bij zelfmanagement, oftewel, om de regie in eigen handen te nemen. De tijd dat de arts bepaalde wat de patiënt moest doen ligt inmiddels ver achter ons. Tegenwoordig bepalen de patiënt en de arts gezamenlijk welke behandeling past en wat nodig is voor een goede gezondheid. Uiteindelijk neemt de patiënt zelf de beslissing.

Ook is gebleken dat de patiënt meer behoefte heeft aan persoonlijke aandacht en betrokkenheid van de desbetreffende zorgverlener. Tevens is er behoefte aan meer informatie over gezondheid. Er is voldoende patiënten informatie beschikbaar maar de patiënt vraagt er nauwelijks naar. De zorgverleners moeten duidelijker verwijzen naar de mogelijkheden. Het internet neemt nu deze rol over met als gevolg, dat de patiënt wordt overspoeld met (onjuiste) informatie. ‘De mensen van nu’ zijn ondernemend en zijn voortdurend op zoek naar nieuwe mogelijkheden om gezondheid te verbeteren.

Citizen Science

In de gesprekken werd ook duidelijk dat mensen experimenteren met behandelingen van andere geneeswijzen. Om de juiste behandeling te vinden gaat men daar op zoek naar en ondergaat men zelfs behandelingen tegelijkertijd bij verschillende aanbieders. Vooral op het gebied van chronische ziekten, leefstijladviezen en onverklaarbare klachten heeft men baat bij andere geneeswijzen. In de wetenschap zijn de effecten van dergelijke behandelingen nog een grijs gebied. Een effectenstudie zou duidelijkheid kunnen verschaffen. De resultaten van zelfzorg zouden meer erkenning moeten krijgen en moeten worden benut voor wetenschappelijk onderzoek. Dit heet Citizen Science, ook wel burgerwetenschap genoemd. Dit is een relatief nieuw begrip waar meer aandacht voor moet komen.

Daarbij is er belangstelling en een noodzaak voor het vinden van antwoorden op levensvragen. Het is een zoektocht om daar de juiste organisaties voor te vinden. Vroeger had je kerken en het “echte” sociale netwerk was toen goed vertegenwoordigd. In dit digitale tijdperk met sociale media als verbinder zijn contacten onpersoonlijk geworden. Een goed sociaal netwerk zit wat meer op de achtergrond. Door het ‘druk’ te hebben is het lastig te investeren in persoonlijke contacten en dus ‘echte’ vrienden te maken.

Wanneer is men gemotiveerd om te investeren in gezondheid?

Als men iets ingrijpends meemaakt zoals een ziekte of een verlies, waardoor er een beperking in vrijheid ontstaat. Meestal treedt er dan bewustwording op, dat er iets moet veranderen. Men gaat op zoek naar oplossingen. Dit is hoe we het toen deden maar nu mag het anders.Wellbeing for everyone.

Founder Anita Ishwardat
Science of Life Institute


Concept

Science of Life Wellbeing Programme

Het Science of Life Wellbeing plan is een totaalconcept en biedt concrete oplossingen om de gezondheidsproblemen aan te pakken. Innovatie maakt het mogelijk om gepersonaliseerde digitale welzijnsinterventies optimaal toe te passen. De drie factoren waaronder het realiseren van lage kosten, een hogere arbeidsproductiviteit en het ervaren van een hoge mate van welzijn, bepalen het succes van dit plan.

Er zijn 8 welzijnsprogramma’s ontwikkeld toegespitst op een aantal specifieke doelgroepen. Een programma duurt één jaar en wordt op maat gemaakt. Het behoort ook tot de mogelijkheden om te starten met een kort traject van zes maanden. De integratie van e-health maakt het mogelijk om grote stappen te zetten naar een gezonder Nederland. De Ayurveda vraagt om een totaal andere kijk op het individu, ziekte en data. Dat begint met een persoonsgerichte aanpak waarbij men rekening houdt met de verschillen per individu. De focus ligt op preventie en nazorg. Er is bewust gekozen om de programma’s op te delen in groepen en niet in ziektes. Dit is een goed startpunt in het proces om de regie over gezondheid weer in eigen handen te nemen. De associatie met ziekte heeft namelijk een negatieve uitwerking op de geest.

Bekijk hier ons aanbod