Science of Life Social Wellbeing

Het Science of Life Social Wellbeing programme draagt zorg voor de kwetsbare groepen in de samenleving. Dit doen we door het aanbieden van maaltijden en specialistische zorg. Aandacht per individu speelt hierbij een belangrijke rol. We richten ons op

  • Dak- en thuislozen
  • Verslavingszorg
  • Psychosociale problemen

Bij dit programma spelen gemeenten en partnerinstellingen ook een belangrijke rol spelen. Hier wordt rekening gehouden met persoonsgerichte zorg en het te besteden bedrag per persoon. Het doel is om de programma’s toegankelijk te maken voor iedereen. De bijdrage van studenten en vrijwilligers dragen bij om dit programma tot een succes te maken.

Onze diensten