Science of Life Family Care Wellbeing

Het Science of Life Family Care Wellbeing programme verzorgt de begeleiding bij zwangerschappen en biedt ondersteuning aan moeder en kind (0 - 18 jaar). Tevens worden er handvatten aangereikt hoe om te gaan met stress en een juiste voeding en leefstijl. Binnen een gezin blijft dit een enorme uitdaging om daar de balans in te vinden.

In dit programma richten we ons ook op levensfaseproblematiek bij mannen en vrouwen. Dit legt druk op het gezin. Vaak zorgt deze fase voor gezondheidsklachten die hiermee niet in verband worden gebracht. Klachten bij mannen en vrouwen uiten zich namelijk op een andere manier.

Bij dit programma zullen we in samenwerking met de gemeenten en partnerinstellingen persoonsgerichte zorg aanbieden op maat. Hierbij wordt bekeken wat de draagkracht per gezin of echtpaar is. Het streven is om het programma toegankelijk te maken voor iedereen.

Onze diensten