Science of Life Elderly Care Wellbeing

Het Science of Life Elderly Wellbeing programme is speciaal ontwikkeld voor ouderen die zelfstandig wonen of verblijven in een zorgstelling. Dit programma richt zich voornamelijk op gezonde voeding en bewegen met yoga. Meditatie ondersteunt bij een goed geheugen en massages bij eenzaamheid. Om dit programma goed uit te voeren, zijn we afhankelijk van het personeel en de mantelzorg. Met het deelnemen van een speciale training ondersteunen zij op een juiste wijze de ouderenzorg.

De ouderen die zelfstandig wonen kunnen via de dagopvang van een zorginstelling deelnemen aan dit programma of bezoeken ons SOLI centrum.

Op basis van de wensen en behoeften wordt een op maat gemaakt programma aangeboden.
Bij deze programma’s zullen gemeenten en partnerinstellingen ook een rol spelen. Hierin wordt rekening gehouden met persoonsgerichte zorg en het te besteden bedrag per persoon. Het doel is om de programma’s toegankelijk te maken voor iedereen.

Onze diensten