Digitaal Internationaal platform

Het Science of Life Institute bouwt aan een internationaal netwerk om draagvlak te creëren voor hoogwaardige zorg en om chronische ziekten te bestrijden bij de wereldgezondheid oftewel Global Health. Toponderzoekers werken aan één gemeenschappelijk doel en worden gesteund door universiteiten, partnerinstellingen en overheden. Het instituut beschikt over een digitaal internationaal platform ter bevordering en investering van fundamenteel onderzoek. Er is véél kennis maar nu nog weinig samenwerking om de resultaten te kunnen vertalen naar de huidige maatstaven. Om terug te gaan naar de basis van de wetenschap Ayurveda en dit te kunnen begrijpen, moet er wereldwijd één en dezelfde taal worden gesproken. Het Science of Life Institute legt hiermee een nieuw fundament voor nu en de toekomst om de kennis van Personalised medicine Ayurveda wereldwijd te versterken.

Onderzoek

www.dharaonline.org: DHARA, an online index of articles on Ayurveda published in research journals worldwide.
www.ayujournal.org : www.ayujournal.org : Een internationaal kwartaal bericht over onderzoek naar Ayurveda
www.aamjournal.in: Peer reviewed studies over Ayurveda
www.journals.elsevier.com: Journal of Ayurveda and Integrative Medicine
envis.frlht.org: ENVIS Resource Partner on Medicinal Plants