Science of Life Institute

Missie en Visie

Het Science of Life Institute (SOLI), het voormalige Gandiva Instituut, werd in 2011 opgericht. Het instituut is een internationale organisatie gevestigd in Den Haag en legt zich toe op de sectoren: Onderwijs, Gezondheidszorg en Cultuur. Sector onderzoek begeeft zich momenteel in de startfase. Het Science of Life Institute is een onafhankelijk kennisinstituut dat zich inzet om fundamentele inzichten van de wetenschap Ayurveda zo efficiënt mogelijk te vertalen naar hedendaagse maatstaven. Met als doel om Personalised Medicine Ayurveda te stimuleren door wereldwijd met preventie gezondheid te bevorderen en chronische ziekten te bestrijden.

Welzijnsinterventies

De drie pijlers waar de organisatie op steunt zijn samenwerking, kennisdeling en bewustwording. Het instituut heeft diverse welzijnsprogramma’s ontwikkeld toegespitst op een aantal specifieke doelgroepen. Deze worden o.a. aangeboden bij bedrijven, overheid en instellingen. Voor de zorgprofessionals verzorgen wij bij- en nascholingstrajecten op het gebied van welzijnsinterventies. Daarbij kunnen belangstellenden een keuze maken uit een ruim aanbod aan lezingen, trainingen, workshops en cursussen. Met regelmaat worden er diverse retraites georganiseerd in binnen- en buitenland.

Hoewel Personalised medicine nog in de kinderschoenen staat in de moderne geneeskunde, is dit een eeuwenoude wetenschap uit de traditionele Ayurvedische geneeskunde. Door te investeren in zowel fundamenteel als toegepast wetenschappelijk onderzoek kunnen wij de gepersonaliseerde welzijnsinterventies doorontwikkelen. Het instituut selecteert zorgprofessionals, toponderzoekers en wetenschappers en stimuleert samenwerking. Met een gezamenlijke aanpak worden de inzichten uit de onderzoeken vertaald in toepasbare methoden en behandelingen op maat.

Digitaal Internationaal platform

Het Science of Life Institute bouwt aan een internationaal netwerk om draagvlak te creëren voor hoogwaardige zorg en om chronische ziekten te bestrijden bij de wereldgezondheid oftewel Global Health. Toponderzoekers werken aan één gemeenschappelijk doel en worden gesteund door universiteiten, partnerinstellingen en overheden. Het instituut beschikt over een digitaal internationaal platform ter bevordering en investering van fundamenteel onderzoek. Er is véél kennis maar nu nog weinig samenwerking om de resultaten te kunnen vertalen naar de huidige maatstaven. Om terug te gaan naar de basis van de wetenschap Ayurveda en dit te kunnen begrijpen, moet er wereldwijd één en dezelfde taal worden gesproken. Het Science of Life Institute legt hiermee een nieuw fundament voor nu en de toekomst om de kennis van Personalised medicine Ayurveda wereldwijd te versterken.

Doelstelling

  • Het internationaal bevorderen van kennisontwikkeling en kennisoverdracht van de wetenschap Ayurveda met de toepassing van innovatieve technologieën in de sectoren Onderwijs, Gezondheidszorg en Cultuur. Sector onderzoek zit in de startfase.
  • Het verlagen van chronische ziekten bij Global Health door het inzetten van personalised medicine Ayurveda met de focus op preventie en nazorg.
  • Het toegankelijk maken van de wetenschap Ayurveda voor een breed publiek en dit realiseren met samenwerkingspartners in binnen- en buitenland.
  • Zorgdragen voor het behoud van de traditionele Indiase filosofie.