WELLBEING FOR EVERYONE.

Online Cursus Filosofie en Zelfkennis

De cursus Filosofie en Zelfkennis staat geheel in het teken van verbinding maken met je unieke Zelf. In deze 4 lessen krijg je handvatten aangereikt waarmee je de hoogste staat van geluk kunt ervaren: gelukzaligheid. We gaan opzoek naar de diepere betekenis van gelukzaligheid. Hoe kun je de staat van gelukzaligheid eigenlijk bereiken en ervaren? Wat betekent dit voor jou?

Lees verder en meld je aan

Online Workshop: ‘Ontdek je persoonlijke levenstaak’

In deze workshop ga je onderzoeken wat jouw persoonlijke levenstaak is oftewel sva dharma. Dit betekent: het vervullen van je persoonlijke taak vanuit je eigen aard. Voor een ieder is de invulling hiervan op een geheel unieke wijze voorbestemd. In enkele stappen leer je ontdekken wat jouw levenstaak is en hoe deze uit te voeren. Het is een workshop van inspiratie en bewustwording.

Lees verder en meld je aan

Online Workshop: Zelfzorg bij Covid-19

Het is reeds bekend wat voor schade het Covid-19 virus veroorzaakt in ons lichaam en geest. Er is nog nooit zoveel aandacht geweest voor preventie en het versterken van het immuunsysteem. De workshop begint met een inleiding over Ayurveda en Covid-19. Je leert wat je met zelfzorg kunt doen om je immuunsysteem te versterken. Ook belichten we de mogelijkheden in Ayurveda bij nazorg van Covid-19.

Lees verder en meld je aan

Online basiscursus Ayurveda: 'Weet wie je bent'

In deze cursus wordt het belang van preventie uiteengezet. Je leert hoe jij je gezondheid in evenwicht kunt brengen. Inzicht krijgen in wie je bent is van essentieel belang bij dit veranderingsproces. Ook draagt het bij aan een dosis motivatie om goede gewoonten aan te leren. In enkele stappen worden je alle facetten bijgebracht, die de kwaliteit van je leven verhogen.

Lees verder en meld je aan

Online Cursus Ayurveda Healthy Lifestyle

Het Ayurveda Healthy Lifestyle programme is een 6 weekse leefstijlprogramma. In enkele weken leer je een goede basis te leggen van preventie en een gezonde leefstijl. Ayurveda kent een holistische benadering en benadrukt de verbondenheid van het lichaam, de geest en het bewustzijn. In deze cursus gaat de aandacht uit naar het bevorderen van zelfmanagement.

Lees verder en meld je aan

Science of Life Institute

Het Science of Life Institute (SOLI), het voormalige Gandiva Instituut, werd in 2011 opgericht. Het instituut is een internationale organisatie gevestigd in Den Haag en legt zich toe op de sectoren: Onderwijs, Gezondheidszorg en Cultuur. Sector onderzoek begeeft zich momenteel in de startfase. Het Science of Life Institute is een onafhankelijk kennisinstituut dat zich inzet om fundamentele inzichten van de wetenschap Ayurveda zo efficiënt mogelijk te vertalen naar hedendaagse maatstaven. Met als doel om Personalised Medicine Ayurveda te stimuleren door wereldwijd met preventie gezondheid te bevorderen en chronische ziekten te bestrijden.

Welzijnsinterventies

De drie pijlers waar de organisatie op steunt zijn samenwerking, kennisdeling en bewustwording. Het instituut heeft diverse welzijnsprogramma’s ontwikkeld toegespitst op een aantal specifieke doelgroepen. Deze worden o.a. aangeboden bij bedrijven, overheid en instellingen. Voor de zorgprofessionals verzorgen wij bij- en nascholingstrajecten op het gebied van welzijnsinterventies. Daarbij kunnen belangstellenden een keuze maken uit een ruim aanbod aan lezingen, trainingen, workshops en cursussen. Met regelmaat worden er diverse retraites georganiseerd in binnen- en buitenland.

Hoewel Personalised medicine nog in de kinderschoenen staat in de moderne geneeskunde, is dit een eeuwenoude wetenschap uit de traditionele Ayurvedische geneeskunde. Door te investeren in zowel fundamenteel als toegepast wetenschappelijk onderzoek kunnen wij de gepersonaliseerde welzijnsinterventies doorontwikkelen. Het instituut selecteert zorgprofessionals, toponderzoekers en wetenschappers en stimuleert samenwerking. Met een gezamenlijke aanpak worden de inzichten uit de onderzoeken vertaald in toepasbare methoden en behandelingen op maat.

Digitaal Internationaal platform

Het Science of Life Institute bouwt aan een internationaal netwerk om draagvlak te creëren voor hoogwaardige zorg en om chronische ziekten te bestrijden bij de wereldgezondheid oftewel Global Health. Toponderzoekers werken aan één gemeenschappelijk doel en worden gesteund door universiteiten, partnerinstellingen en overheden. Het instituut beschikt over een digitaal internationaal platform ter bevordering en investering van fundamenteel onderzoek. Er is véél kennis maar nu nog weinig samenwerking om de resultaten te kunnen vertalen naar de huidige maatstaven. Om terug te gaan naar de basis van de wetenschap Ayurveda en dit te kunnen begrijpen, moet er wereldwijd één en dezelfde taal worden gesproken. Het Science of Life Institute legt hiermee een nieuw fundament voor nu en de toekomst om de kennis van Personalised medicine Ayurveda wereldwijd te versterken.

Doel

De stichting heeft ten doel:

  • Het internationaal bevorderen van kennisontwikkeling en kennisoverdracht van de wetenschap Ayurveda met de toepassing van innovatieve technologieën in de sectoren Onderwijs, Gezondheidszorg en Cultuur. Sector onderzoek zit in de startfase.
  • Het verlagen van chronische ziekten bij Global Health door het inzetten van personalised medicine Ayurveda met de focus op preventie en nazorg.
  • Het toegankelijk maken van de wetenschap Ayurveda voor een breed publiek en dit realiseren met samenwerkingspartners in binnen- en buitenland.
  • Zorgdragen voor het behoud van de traditionele Indiase filosofie.

Wetenschap Ayurveda

Ayurveda, the Science of Life, oftewel de wetenschap van het leven beschrijft dat ieder individu uniek is. Dit vereist een gepersonaliseerde benadering bij preventie en gezondheidsbevordering.

Lees verder

Erkenning

Op een internationaal Ayurveda congres in Leiden onderschrijft Minister Bruno Bruins van Gezondheidzorg & Sport de visie van Ayurveda.

Lees verder

Science of life

In 2012 ben ik met dit onderzoek gestart, waarbij vanuit diverse invalshoeken het welzijn van elke cliënt en/of deelnemer werd geanalyseerd.

Lees verder